manhnt9 's portal
2017-01-31

Coder nên học như thế nào?

Cách làm việc đã thay đổi rất nhiều từ khi áp dụng tests, jenkins CI và một vài nguyên tắc khác. Gần 20 ngày sắp hoàn thành framework cho ứng dụng, từ tầng communication cho đến skin Material Design,…

Nhân tiện nói về việc đi học (đặc biệt là đại học) thì mình suy nghĩ như này: trường học dạy cho học sinh biết cách làm, nhưng thiếu đi một yếu tố quan trọng đó là làm tốt. Học sinh biết cách làm ứng dụng, nhưng làm ứng dụng cho 100 người, 1000 người thì lại là chuyện khác. Viết được game là một chuyện, viết game có 100 nghìn object tương tác với nhau trong một môi trường lại là chuyện khác. Hay đơn giản hơn là biết dùng được thread, nhưng số lượng thread bao nhiêu là hiệu quả cho vấn đề, lúc nào dùng thread lúc nào không, thứ nào nên thread thứ nào không là những vấn đề rất xa vời.

Nay thấy đa số đều khoe nhau làm được cái này cái kia nhưng chạy nhanh chậm, ngon dở ra sao rất ít khi bàn đến.

Điểm mấu chốt có thể là ở chỗ họ đã dừng lại quá sớm. Ví dụ rằng từ lúc mới học luôn luôn là khó nhất, thấy mọi vấn đề rất là phức tạp và khó nhằn - đây là khó cho người mới học - mà không phải là một độ khó khách quan - thật ra từ đây trở về sau học gì cũng dễ hơn trước. Nhưng sẽ có người nôn nóng muốn nhảy qua học phần khác ngay vì nghĩ mình đã vượt được qua đủ độ khó rồi, lặp đi lặp lại điều này nhiều lần khiến cho họ tin rằng mình đã trải qua được rất nhiều độ khó - nhưng thực sự là học mãi mà vẫn ở độ khó của người mới học, phần nào cũng học qua ở mức độ bắt đầu (mức độ khó nhất) thì thật là tiếc cho thời gian đã qua đi. Việc tiếp tục đi mà không biết mình đi đâu, chỉ đánh giá cục bộ mà không nhìn được toàn cục, hay là không thể nghĩ đi nghĩ lại về một lựa chọn trong vài ngày, nóng vội và sớm nản chí sẽ đưa đến những suy nghĩ, những quyết định và những bước đi không tốt.

Previous