manhnt9 's portal
2018-06-02

Lần đầu có 1000 views

Sắp có thêm kinh nghiệm của một marketer nữa rồi.

Vừa viết 1 bài thông tin công nghệ đạt 1000 view sau 30 phút trên Facebook.

Cuộc đời đưa đẩy khiến ta phải học tất cả mọi thứ, hic.

Previous