manhnt9 's portal
2017-10-22

Ngộ nhận trong kinh doanh

Rút ra sau khi đọc E-Myth và liên tưởng tới cuộc sống.

Đã đọc được 1/3 và thấy rằng một tư tưởng khá quan trọng của cuốn sách đúng với đời sống đó là: chúng ta cố gắng để thống nhất, không chấp nhận rằng trong bản thân tồn tại nhiều tính cách khác nhau đã bị nén xuống không được phát triển; và rắc rối xảy ra khi các tính cách này bộc phát cùng lúc gây ra mâu thuẫn cho chính bạn. Nói riêng về phát triển doanh nghiệp, tác giả đưa ra ba tính cách quan trọng cần được phát huy hài hoà đó là: nhà quản lý, nhà chuyên môn và nhà kinh doanh.

Previous