manhnt9 's portal
2017-01-22

Có cần viết unit test hay không?

Tại sao về mặt công nghệ thì có những sản phẩm cả team làm không xong nhưng có những sản phẩm chỉ với 1-2 người có thể chạy rất tốt? Bởi một người có thể viết được rất nhiều nếu như làm đúng quy trình. Quy trình khiến cho người viết code hạng trung bình cũng có thể làm ra sản phẩm tốt.

Ví dụ chúng ta có unit testing không phải là để tìm ra bug, mà là trong quá trình viết code và viết code test chúng ta sử dụng chính API mà chúng ta viết. Khác với lúc dev thì hầu như chỉ là lắp ghép các hàm, các class để trở thành một tính năng. Viết code có thể test được (testable code) quan trọng hơn việc các hàm chạy đúng kết quả. Chúng ta tự tin rằng hàm của mình viết chạy không sai thì mới chỉ giải quyết được khoảng 30% của vấn đề.

Viết code và test code như là hai mặt của một đồng xu (tính năng), kiểm tra được code thì viết được thêm code, thêm code vào lại phải cần có test code, nếu cả hai mặt đều hoàn thiện thì hệ thống của bạn có thể tiến triển.

Không cần viết unit test nếu bạn đã có thể thiết kế được tính năng hợp lý. Về tính đúng / sai của code luôn có thể test được bằng những phương pháp khác đơn giản hơn.

Đừng tốn thời gian viết unit test nếu không cần thiết. Và tất nhiên những team luôn viết đầy đủ unit test đều là những engineer dưới trung bình.

Previous