manhnt9 's portal
2018-04-06

Lựa chọn gì để code?

Hôm nay chán nên lại ngồi code đêm. Cũng lạ, thỉnh thoảng lóe lên trong đầu một ý tưởng y như rằng engine lại có đột phá tiếp theo: engine chuyển sang dùng mesh format khác.

Điều này có lợi thế như sau:

  • Loại bỏ phụ thuộc vào DirectX SDK (trước đây cần công cụ MeshConvert để chuyển mesh về định dạng binary, blender chỉ xuất ra dạng text gây tăng dung lượng và thời gian load đồ họa)

  • Hoàn toàn đa nền tảng: có một tính năng mình rất cần đó là tích hợp blender để chỉnh sửa và engine render trực tiếp kết quả hiển thị lên blender. Vậy nên sẽ không cần phải tắt game mở lại khi sửa một vật nào đó nữa. Có thể sửa và xem ngay khi game đang chạy. Nếu như cũ là vẫn phụ thuộc vào tool của DirectX SDK chỉ chạy trên Windows (đã thử Wine và tool này không có cách nào chạy trên Linux do không có native Direct3D driver) thì tính năng này sẽ delay khá lâu do mình không hề muốn quay lại Windows làm việc.

Kết luận: Không nên code quá nhiều. Phải suy nghĩ cho ra một tính năng đắt giá rồi hẵng bắt tay vào code.

Giờ thì đi ngủ được rồi.

Previous